Home » Visa » Gia hạn visa du học Mỹ 2017 trường Fresno Pacific University

Gia hạn visa du học Mỹ 2017 trường Fresno Pacific University

Visa du học Mỹ được gia hạn thành công trường đại học Fresno (Fresno Pacific University), du học sinh Lâm Như Thảo. Trung tâm tư vấn du học Á Châu chúc em tiếp tục hoàn thành tốt mục tiêu trên con đường học tập của mình!